کسب اعتماد مردم و اطلاع رسانی به موقع و شفاف از مهمترین وظایف روابط عمومی در بازتاب شخصیت یک سازمان است

سلیمی در نشست روابط عمومی های شبکه بانکی استان؛

کسب اعتماد مردم و اطلاع رسانی به موقع و شفاف از مهمترین وظایف روابط عمومی در بازتاب شخصیت یک سازمان است

اولین نشست روابط عمومی های شبکه بانکی استان کردستان جهت بررسی اولین جشنواره وبلاگ نویسی کارکنان شبکه بانکی به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان کردستان: در این نشست جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان ضمن ابراز خرسندی از حضور روابط عمومی های شبکه بانکی در بانک مسکن به تببین جایگاه روابط عمومی در معرفی دست آوردهای شبکه بانکی به  مردم  و دفاع از عملکرد بانکهای در توسعه اقتصادی استان پرداخت گفت: باتوجه به تاثیر بسیار پر رنگ بانکها در توسعه استان، روابط عمومی ها نقش بسیار مهمی در انعکاس عملکرد بانکها به مردم دارند .

سلیمی کسب اعتماد و اطلاع رسانی به موقع و شفاف را از مهمترین وظایف روابط عمومی ها را در بازتاب شخصیت یک سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: کسب اعتماد متقابل بین مردم و مسیولین، جلب همکاری و مشارکت، اطلاع رسانی به موقع و شفاف، پاسخگویی مستقیم و مستند سازی از مهم ترین وظایف ساختاری و سازمانی روابط عمومی در بازتاب شخصیت یک سازمان به مردم است.

سلیمی حفظ و جذب مشتری را مهمترین اولویت سازمانهایی نظیر بانکها دانست و گفت: روابط عمومی حلقه اصلی ارتباط بین سازمان، مدیریت و مردم است و با توجه به اهمیت بسیار زیاد حفظ مشتری در تداوم حیات بانکها، لذا روابط عمومی می تواند اصلی ترین نقش بانک در تحقق این امر مهم باشد.

سلیمی وابط عمومی را حلقه وصل میان بانک و مشتریان عنوان کرد و افزود: روابط عمومی چشم بینا و گوش شنوای سازمان است و با ایجاد ارتباطات اثر بخش می تواند سبب وفادار سازی مشتریان به بانک شود.

لازم بذکر است در ادامه این نشست روابط عمومی های شبکه بانکی استان بر تداوم برگزاری این نشست ها تاکید کردند و دستور العمل برگزاری اولین جشنواره وبلاگ نویسی کارکنان شبکه بانکی استان را تدوین و تصوی نمودند.

گفتنی است در این نشست لقمان فلاحی کارشناس روابط عمومی مدیریت شعب بانک مسکن استان به عنوان دبیر اولین جشنواره وبلاگ نویسی شبکه بانکی استان انتخاب و معرفی شد.

آخرین بروزرسانی 1398/2/7