تازه های اخبار تازه های اخبار

دیدارگروه بازاریابی مدیریت بامسیول صندوق حمایت ازکشاورزی

جلسه اعضای کمیته بازاریابی مدیریت شعب و مسوول صندوق توسعه بخش کشاورزی کردستان در ساختمان مرکزی آن صندوق واقع در شهر سنندج برگزار گردید

 به گزارش روابط عمومی استان کردستان در ابتدای جلسه قیصر کرمی رییس شعبه حسن آباد سنندج با تشریح حسابها و خدمات و تسهیلات قابل ارایه به آن صندوق توسط بانک مسکن بیان کرد : با افتتاح حساب سپرده ممتاز می توان از سود و اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بهره مند شد و راه مطمینی برای خانه دار شدن کارمندان را به دنبال خواهد آورد.
همچنین پس از گفتگو و بررسی و تبادل نظر درخصوص نحوه افتتاح حسابها نظر آن صندوق جهت افتتاح حساب ممتاز نزد بانک مسکن جلب گردید و مقرر شد صندوق در جلسه ای که با حضور اعضا هیات مدیره خود برگزار می نماید پیشنهاد خود جهت افتتاح حساب ممتاز را اعلام نماید

 

آخرین بروزرسانی 1394/4/30

مطالب مرتبط مطالب مرتبط