تازه های اخبار تازه های اخبار

روسای شعب برتر استان از موفقیت خود گفتند

مصاحبه روسای شعب

به طور کلي انظام ارزيابي عملکرد در بانک مسکن را مي توان فرايند سنجش و اندازه گيري و مقايسه ميزان و نحوه دستيابي به وضعيت مطلوب با معيارها و نگرش معين در دامنه و حوزه تحت پوشش معين با شاخص هاي معين و در دوره زماني معين با هدف بازنگري، اصلاح و بهبود مستمر آن مي باشد. که در سال 98 مدیریت شعب استان کردستان توانست با برنامه ریزی کاربردی ،تلاش مستمر، تجزیه و تحلیل ماهانه و طراحی طرح های خلاقانه، ضمن حضور 19 شعبه در منطقه سبز، رتبه دوم ارزیابی عملکرد بانک مسکن را احراز نماید که قرار گیرد که به بهانه تحقق این موفقیت ارزشمند با مدیر و معاون اجرائی مدیریت شعب استان کردستان و سه شعبه برتر این استان یعنی مرکزی مریوان، مولوی کرد سنندج و بانه گفت و گویی انجام دادیم که آنچه پیش روی شماست حاصل این گفتمان صمیمی است.

سوال1: مهمترین عامل موفقیت شعبه در ارزیابی عملکرد را در چه می دانید؟

اسعد فتحی رییس شعبه مرکزی مریوان ، شعبه برتر استان و جزء 10 شعبه موفق کشور در سال 99

خودباوري و برنامه ريزي منسجم و ايجاد روحيه تيمي و ارتباط خوب بين مديريت و شعب (ستاد و صف)  از عوامل اصلي موفقيت شعبه در 6 ماهه نخست سال 98 مي باشد

بهزاد قوامی رییس شعبه مولوی کرد سنندج و شعبه دوم استان

توكل بر خداوند متعال در انجام امور و حسن نيت و صداقت در پاسخگويي و ايجاد ارتباط صميمي بين همكاران و مشتريان ، برنامه ريزي مستمر و منعطف ضمن رصد و كنترل روزانه اهداف توام با انسجام دروني و تكريم عملي مشتريان و دوستان بانك با پشتوانه نيروي انساني كارآمد ، دلسوز و مسووليت پذير.

عبداله فتح الهی رییس شعبه بانه و شعبه سوم استان

رصد و كنترل وضعيت شعبه در بخش های هاي ارزيابي عملكرد و تلاش در جهت تحقق اهداف تعيين شده  و  كار تيمي  منسجم ، وتلاش گروهي و اتحاد  و همدلي  کارکنان شعبه مهمترین عوامل موفقیت شعبه بوده است.

سوال2: برنامه های شعبه در راستای تداوم موفقیت در سال 99 را ذکر کنید؟

اسعد فتحی رییس شعبه مرکزی مریوان ، شعبه برتر استان و جزء 10 شعبه موفق کشور در سال 99

تمركز بر وصول مطالبات ، افزايش خدمات كارمزد محور ، شناسايي بازارهاي جديد و افزايش سهم بانك از منابع  شهرستان از مهمترین برنامه های شعبه در جهت تداوم موفقیتهاست

بهزاد قوامی رییس شعبه مولوی کرد سنندج و شعبه دوم استان

تداوم روند كنوني ضمن تمركز و فعاليت بيشتر بر روي بخشهایی كه شعبه در آنها امتياز كمتري كسب نموده است.

عبداله فتح الهی رییس شعبه بانه و شعبه سوم استان

مهمترین برنامه شعبه نظارت و كنترل مستمر اهداف تعيين شده ورصد ميزان تحقق اهداف و تلاش در جهت تحقق اهداف ماهانه می باشد. 

سوال3:مشکلات پیش رو و پیشنهادات کاربردی در جهت موفقیت شعب را بیان نمایید؟

اسعد فتحی رییس شعبه مرکزی مریوان ، شعبه برتر استان و جزء 10 شعبه موفق کشور در سال 99

مهمترین مشکلاتی که شعبه با آن مواجه است را می توان به نوسانات بازار ارز در شهرستان مريوان ، فصلي بودن بسياري از مشاغل، نبود ابزار مناسب با اصناف و بازاريان در بخش مصارف و عدم تقاضا براي استفاده از تسهيلات مسكن نسبت به ساير شهرها  اشاره کرد که برای رفع این مشکلات می توان از اقدامات موثر در جهت شناسايي بازارهاي جديد، تبليغ قابليتهاي بانك و ترغيب مردم به استفاده از خدمات بانك مسكن از طریق فضای مجازی و سایر رسانه های گروهی استفاده کرد.

بهزاد قوامی رییس شعبه مولوی کرد سنندج و شعبه دوم استان

با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور و وضعيت معيشتي مردم ، عدم انطباق سريع و به روز سيستمها و امكانات در اختيار بانك توام با تحولات اقتصادي و اجتماعي همچنين كندي در پاسخگويي ادارات مركزي به نياز سريع و آني مشتريان ، هماهنگي كم بين واحدهاي ستادي و ادارات كل با يكديگر و گاهاً عدم اتفاق نظر كه نتيجه بيشتر آنها به شعب كه در صف مقدم پاسخگويي به مشتري قراردارند منتقل مي شود (شكاف ارتباطي و كاري كه بين واحدها ستاد و صف مشهود مي باشد) كمبود پرسنل در شعب ودر نهايت وضعيت معيشتي نامناسب همكاران دلسوز و آگاه و با انگيزه كه زندگي خود را وقف خدمت در بانك نموده اند که رفع موارد مذكور می تواند به اعتلاي بيش از پيش بانك مسكن به عنوان يك بانك دولتي و مردمي کمک کند.

عبداله فتح الهی رییس شعبه بانه و شعبه سوم استان

با توجه به وضعيت رقابتي شديد بين بانكها براي جذب منابع،  ابزار و محصولي كه جذاب و توانايي رقابت داشته باشد در بانک مسکن وجود ندارد . همچنین در زمينه بانكداري الكترونيك ( پايانه هاي فروشگاهي ) كه يكي از مهمترين ابرازهاي بازاريابي و جذب منابع ارزان قيمت  مي باشد . عملكرد بانك بسيار ضعيف وشركت پشتيبان(ناواكو) توانايي ارائه خدمات و تامين ابزار الكترونيكي ( دستگاه هاي با كيفيت ، مودم ) را ندارد . و ابزاري و برنامه در جهت حفظ مشتريان ويژه ي بانك ، تقدير از مشتريان با تراكنش بالا  و ايجاد انگيزه در آنها در دستور كار شركت نيست .

برای رفع این موانع دو اقدام موثر می بایست اجرایی گردد. نخست اینکه دایره ارتباطات و بازاريابي بانك بايد نظارت مستمر بر محصولات بانك و مقايسه ميزان جذابيت و قابليت رقابتي  با ساير رقبا را بررسي و با توجه به شرايط نسبت به طراحي و ارائه محصولات جديد اقدام گردد. تا سبد محصولات قابل ارائه اي براي پوشش اهداف در دسترس شعب باشد  و دوم اینکه براي ارائه خدمات مطلوب وعرض اندام بانك در زمينه بانكداري الكترونيك و  دستگاههاي فروشگاهي و كسب سهم بازار  در اندازه شايسته برند بانك ، شركت پشتيبان بايد قويتر ، مجهز تر وداراي دستگاههاي بروز وداراي سويچ مناسب در جهت افزايش سرعت دستگاهها باشد.

سوال 4: اطلاع رسانی موفقیتهای شعب  از طریق نشریه بانک و مسکن تا چه اندازه در معرفی شعب موفق و ایجاد انگیزه در کارکنان موثر است؟

اسعد فتحی رییس شعبه مرکزی مریوان ، شعبه برتر استان و جزء 10 شعبه موفق کشور در سال 99

انعكاس توانايها و تلاش همكاران در نشريه بانک و مسکن  ابزاري بسيار توانا در افزايش انگيزه و خود باوري  کارکنان مي باشد كه وجود این رسانه پویا توانسته اين امر مهم را بخوبي محقق نمايد. 

بهزاد قوامی رییس شعبه مولوی کرد سنندج و شعبه دوم استان

ضمن تشكر از زحمات همكاران دلسوز روابط عمومي در انعکاس تجربيات و عملكرد شعب موفق در شریه بانک و مسکن كه مي تواند سبب انگيزه براي همكاران و همچنين انتقال و انعكاس كاستي هاي موجود در مجموعه بانك نيز كه پژواك درد دل ايشان به مديران عالي بانك است و  مي تواند زمينه ساز رفع موانع و مشكلات و موفقيت بيش از پيش گردد، كه خود عامل انگيزه ايي مضاعف مي باشد.

عبداله فتح الهی رییس شعبه بانه و شعبه سوم استان

بسيار عالي مي باشد و باعث ايجاد انگيزه و افزايش حس رقابت بين شعب و تلاش در جهت بهبود وضعيت شعبه نسبت به دوره هاي قبل مي شود .

آخرین بروزرسانی 1399/6/22

مطالب مرتبط مطالب مرتبط