جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۰ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۸۰

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول 60000 ششم 120000  یازدهم 230000
دوم 70000 هفتم 140000  دوازدهم  260000
سوم 80000 هشتم 160000  سیزدهم  290000
چهارم 90000 نهم 180000  چهاردهم  320000
پنجم 100000 دهم 200000  پانزدهم  350000

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال 1380 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠ و 35٠،٠٠٠،٠٠٠ و 33٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید . در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن ١٨٣٠ در تهران و 61088-021 در شهرستان ها راهنمایی های لازم را کسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1380

 

واریز یکجا

13/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

354/545

1

2/304/545

2

413/636

2

4/638/636

3

472/727

3

5/347/727

4

531/818

4

6/056/818

5

590/909

5

6/765/909

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:49