تسهیلات ویژه زوجین از محل حساب پس انداز مسکن جوانان تسهیلات ویژه زوجین از محل حساب پس انداز مسکن جوانان

 شرایط حساب   

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .

 مدت انتظار : بین ۵ تا ۱۵ سال

نرخ سود تسهیلات: 9درصد

مدت بازپرداخت: حداکثر ۲۰ سال

روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی 

 

شرایط استفاده از مزایا وتسهیلات حساب پس انداز جوانان

هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.

 متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.

تسهیلات زوجین

اعطای تسهیلات با سپرده از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان به زوجین (زوجین ِمشمول تسهیلات مسکن جوانان) بر روی یک پلاک امکان‌پذیر می‌باشد. بر این اساس زوجین دارنده حساب‌ پس‌انداز مسکن جوانان که طبق مقررات این حساب هر دو (زوج و زوجه) مشمول دریافت تسهیلات موضوعه گردند، می‌توانند از سقف امتیاز تسهیلاتی متعلق به حساب خود (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافیایی) بهره‌مند گردیده و نسبت به تهیه واحد مسکونی مشترک با قدمت حداکثر 20 سال اقدام نمایند. در خصوص املاک بیش از 20 سال قدمت نیز، سقف تسهیلات در حالت زوجین (مجموع تسهیلات زوج و زوجه) همانند تسهیلات انفرادی از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان 350 میلیون ریال تعیین می‌گردد. ضمناً در اعطای تسهیلات مسکن جوانان زوجین، علاوه بر اینکه هر یک از زوجین باید به صورت مجزا مشمول تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان باشند، رعایت سایر ضوابط تعیین شده در تسهیلات زوجین از جمله خرید شش‌دانگ واحد مسکونی، تکافوی 80 درصد ارزش ملک سهم هر یک از زوجین برای تسهیلات اعطایی به هر یک از ایشان و ... به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد.

 

توضیح1: محدودیت پرداخت صرفاً یک فقره تسهیلات زوجین به هر زوج در این تسهیلات نیز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و اعطای تسهیلات مسکن جوانان زوجین (همانند تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم زوجین و صندوق مسکن یکم زوجین) به زوجینی که قبلاً از هر یک از انواع تسهیلات مسکن زوجین استفاده نموده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

توضیح2: چنانچه متقاضیان واجد‌الشرایط استفاده از تسهیلات مسکن جوانان زوجین (فاقد سابقه اخذ تسهیلات زوجین) قصد ابتیاع پلاکی را داشته باشند که بر روی آن واحد، بدهی تسهیلاتی فروش‌‌­اقساطی خرید یا واگذاری سهم­‌‌الشرکه مسکن (به غیر از تسهیلات یارانه­‌‌ای) وجود داشته باشد، و یا تقاضای دریافت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه و انتقال مانده بدهی تسهیلات قبلی (به غیر از تسهیلات یارانه‌ای) از سوی زوجین ارایه گردد، پرداخت تسهیلات همزمان با انتقال مانده بدهی تسهیلات و یا تعویض وثیقه به شرح فوق، مجموعاً تا سقف تسهیلاتی قابل پرداخت از محل حساب پس‌­انداز مسکن جوانان (با توجه به سال افتتاح حساب و منطقه جغرافیایی محل وقوع ملک) ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان­‌‌پذیر می­‌‌باشد.

 

نکته:بدیهی است در محاسبه مجموعِ سقف تسهیلاتی فوق، ملاک عمل مانده بدهی حین­‌‌الفسخ تسهیلات قبلی خواهد بود. به عنوان مثال حساب پس‌انداز جوانان زوج در سال 1379 افتتاح گردیده که در سال 1396، از افتتاح حساب 17 سال تمام سپری گردیده، میزان تسهیلات مکتسبه مشتری 310 میلیون ریال بوده و حداکثر تسهیلاتی که مشتری می‌توانست کسب نماید (با توجه به سال افتتاح و شهر محل وقوع ملک) مبلغ 000ر800ر442 ریال می‌باشد. حساب مسکن جوانان زوجه نیز در سال 1390 افتتاح گردیده که در سال 1396، از افتتاح حساب 6 سال تمام سپری گردیده و میزان تسهیلات مکتسبه مشتری 270 میلیون ریال و حداکثر تسهیلاتی که مشتری می‌توانست کسب نماید 000ر000ر370 ریال می‌باشد. در صورتی که زوجین مذکور تقاضای استفاده از تسهیلات مسکن جوانان زوجین را داشته سقف تسهیلات قابل پرداخت 580 میلیون ریال (مجموع 270 و 310 میلیون ریال) خواهد بود. ضمناً در صورتی که ملک خریداری شده توسط این زوج دارای بدهی ناشی از تسهیلات مسکن قبلی با مانده بدهی حین‌الفسخ 280 میلیون ریال باشد، استفاده از 580 میلیون ریال تسهیلات مسکن جوانان زوجین  منوط به تسویه 000ر200ر47 ریال از اصل بدهی قبلی خواهد بود (با توجه به اینکه حداکثر تسهیلات قابل پرداخت مجموع 2 حساب مبلغ 000ر800ر812 ریال می‌باشد). ضمناً در صورت عدم تمایل به تسویه قسمتی از مانده بدهی قبلی، مبلغ موصوف از امتیاز تسهیلات مسکن جوانان زوجین کسر گردیده و صرفاً000ر800ر532 ریال تسهیلات جدید قابل پرداخت می‌باشد.

 

 

تاریخ ویرایش1398/7/10- 15:50