تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن

 

 مدارک مورد نیاز"اشخاص حقیقی"

 • اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت
 • اصل و تصویر پروانه ساختمانی
 • اصل و تصویر پایان کار ساختمانی 
 • اصل و تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص شعبه
 • اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه)
 • اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده (تمام صفحات)
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت
 • قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه)
 • اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات دریافتی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن وکیل صرفا می بایست از بستگان 
 • درجه یک باشد)
 • اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
 • اصل و تصویر اجاره نامه ملک ( در خصوص املاک اوقافی)
 • فرم درخواست تکمیل و امضا شده

بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن به منظور کمک به خانه دار نمودن اقشار مختلف جامعه، اقدام به اعطای تسهیلات خرید مسکن به موجب مدارک یاد شده و براساس ضوابط ذیل می نماید.

ضوابط:
- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی 
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست 
 

 

 

 

تاریخ ویرایش1399/2/17- 9:43