تسهیلات زوجین از محل صندوق پس انداز مسكن يكم تسهیلات زوجین از محل صندوق پس انداز مسكن يكم

بهره مندی از این تسهیلات مشمول افتتاح کنندگان حساب قبل از تاریخ 1399/09/08 می شود.

 

صندوق پس انداز مسکن یکم

تسهیلات زوجین از محل حساب یکم به منظور خرید و یا ساخت یک واحد مسکونی قابل پرداخت می باشد.

 

شرایط متقاضیان:

متقاضی دارای حداقل 18 سال تمام با درآمد مستقل و مکفی باشد.

متقاضی و همسر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت خرید،احداث واحد مسکونی،انتقال سهم الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد.

 اخذ استعلام فرم ( ج) از وزارت راه وشهرسازیبه منظور عدم دریافت تسهیلات بانکی و استفاده از امکانات دولتی (زمین،مسکن،تسهیلات یارانه ای و ...)توسط متقاضی و همسر وی الزامی است.

 

سقف تسهیلات:

در شهر تهران 1،600 میلیون ریال (هریک 800میلیون ریال)

در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 1،200 میلیون ریال (هریک 600میلیون ریال)

 سایر مناطق شهری معادل 800 میلیون ریال(هریک 400میلیون ریال)

هر یک از زوجین باید حساب جداگانه افتتاح نمایند.

نرخ سود تسهیلات:

در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها 8 درصد

در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه غیر از وام اولی ها 8 درصد

در مناطق بافت فرسوده شهری ویژه وام اولی ها 6 درصد

 

نحوه و مدت سپرده گذاری:

- حداقل مدت انتظار : دو دوره 6 ماهه معادل یک سال

- حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 800 میلیون ریالی : 135 میلیون ریال

-حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 600میلیون ریالی: 100میلیون ریال

- حداقل متوسط موجودی هر دوره جهت دریافت تسهیلات 400میلیون ریالی: 67میلیون ریال

- مدت زمان سپرده گذاری در صورت حفظ حداقل موجودی : سه سال

- روش محاسبه: هر 6ماه یک برابر متوسط موجودی

 

حداقل مدت انتظار:

یکسال معادل 12 ماه

حداکثر مدت بازپرداخت :

حداکثر 144 ماه معادل 12 سال

در صورتی که طول دوران مشارکت مدنی از 12 ماه تجاوز ننماید، مدت فروش اقساطی حداکثر 144 ماه معادل 12 سال است.

بازپرداخت به دو روش ساده و پلکانی امکانپذیر است.

 

ویژگی های ملک مورد معرفی:

از تاریخ صدور اولین پروانه ساخت(جواز) بیش از 20 سال سپری نشده باشد .

ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ... مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

سقف تسهیلات قابل پرداخت بر روی املاک مورد معرفی حداکثر تا 80 درصد ارزش ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج شده، تعیین می­گردد.

 

پرداخت تسهیلات توام با حساب های تعهدی

تجمیع دو حساب مسکن یکم امکانپذیر نمی باشد.

تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان (پس از تبدیل به حساب صندوق)که قبل از 1393/3/16 افتتاح شده اند، بلامانع است. در این حالت متوسط موجودی دوره های انتظار حساب های تعهدی قبلی باید معادل حداقل متوسط موجودی  حساب صندوق پس انداز یکم بوده، به این ترتیب کسری امتیاز کسب شده از حساب های تعهدی قبلی حداقل به مدت 6 ماه در حساب مسکن یکم سپرده گذاری می گردد.

تجمیع حساب یکم با سایر حساب های تعهدی شامل صندوق پس انداز مسکن و حساب پس انداز مسکن جوانان فارغ از تاریخ افتتاح حساب های تعهدی قبلی امتیاز آن حساب محاسبه شده و سپرده گذاری کسری امتیاز لازم را تا سقف ذتسهیلات مسکن یکم حداقل به مدت یک سال باید در حساب یکم سپرده گذاری نماید.

 

پرداخت تسهیلات توام با اوراق ممتاز

استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توام با اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن امکان پذیر می باشد.

در اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، سقف تسهیلات قابل پرداخت به شخص، معادل سقف تسهیلات از محل اوراق تعیین می‌گردد. خاطرنشان می‌سازد در پرداخت تسهیلات مسکن زوجین به صورت توام، چنانچه صرفاً یک نفر از تسهیلات‌گیرندگان (زوج یا زوجه) از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم (به‌ تنهایی یا به صورت توام) استفاده نماید و شخص دیگر از تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (به‌ تنهایی یا به صورت توام با سایر محصولات اعتباری بانک به استثنای صندوق پس‌انداز مسکن یکم) استفاده نماید، سقف تسهیلات قابل پرداخت به شخص اول معادل سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن یکم و سقف تسهیلات قابل پرداخت به شخص دوم، معادل سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (در تهران تا سقف 1000 میلیون ریال- در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 800 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 600 میلیون ریال برای هر یک از زوجین قابل پرداخت می باشد) تعیین می‌گردد. بدیهی است اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به تنهایی یا به صورت توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، مستلزم رعایت ضوابط تعیین شده برای این صندوق بوده، تسهیلات مزبور صرفاً جهت خرید واحدهای مسکونی با حداکثر قدمت  20 سال ساخت قابل پرداخت می‌باشد.
نکته:  در پرداخت تسهیلات فوق ، سهم تسهیلات پرداختی از محل اوراق ممتاز باید مطابق سقف های تعیین شده در تسهیلات اوراق ممتاز باشد.

 

سایر موارد:

در صورتیکه یکی از زوجین دارای حساب صندوق یکم باشد، می تواند به اتفاق همسر خود که دارای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا هر یک از حساب های تعهدی و یا توام است از تسهیلات زوجین برای تهیه یک واحد مسکونی با حفظ مقررات و شرایط هر یک از تسهیلات، استفاده نماید.

در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت می شود.

پس از کسب امتیاز تسهیلات، رعایت حداقل متوسط موجودی دوره‌های شش‌ماهه به منظور حفظ تسهیلات کسب شده الزامی است. لیکن در صورت کاهش موجودی، مهلت استفاده از سقف تسهیلات حداکثر دو دوره 6 ماهه از اتمام محاسبات می باشد و در صورت عدم استفاده از تسهیلات در مهلت تعیین شده قسمتی از امتیاز تسهیلاتی از سقف تسهیلات کسر خواهد شد.

انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه ) امکانپذیر می باشد. لیکن خریداران جدید حتما باید زوجین باشند.

چنانچه هنگام انتقال مانده بدهی خریدار جدید زوجین نباشد می بایست یکی از تسهیلات تسویه و یا تعویض وثیقه گردد.

پرداخت تسهیلات از محل این حساب صرفا در مناطق شهری امکانپذیر بوده و در خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به گیرندگان تسهیلات یکم،مطابق ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می باشد.

انتقال حساب یکم از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.

انتقال مانده بدهی تسهیلات از محل حساب مسکن یکم به غیر با واریز 10درصد از مانده تسویه تسهیلات بصورت یکجا امکانپذیر می باشد.

انتقال حساب یکم به سایر شهرها با رعایت سقف تسهیلات در شهر مورد نظر (در شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال ) بلامانع می باشد.

چنانچه متقاضی اقدام به افتتاح حساب یکم در سایر شهرها نموده و قصد انتقال حساب به شهر بزرگتر را دارد، این امر امکانپذیر بوده لیکن سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم  وی معادل سقف تسهیلات شهر محل افتتاح حساب خواهد بود لذا متقاضی میتواند اقدام به خرید اوراق ممتاز به میزان مابه التفاوت تسهیلات متعلقه تا سقف تسهیلات نماید.

 

 

تاریخ ویرایش1400/6/25- 9:41