مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهي مزايده سهام شركت عمران مسكن سازان كرمان خرداد1400(سهام بانك مسكن)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده سهام شركت عمران مسكن سازان كرمان خرداد1400(سهام بانك مسكن)
شماره :
48/1400/25
مهلت دريافت سند :
1400/03/29
مهلت ارسال سند :
1400/04/08
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1400/04/14

بانک مسکن در نظر دارد تعداد 18096 سهم معادل 20درصد از کل سهام شرکت عمران و مسکن سازان کرمان(سهامی خاص)را  از طریق برگزاری  مزایده عمومی و  به صورت شرایط نقدی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.

تاریخ انتشار:1400/03/19مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه:1400/03/22 لغایت: 1400/03/29  تاریخ بازدید:1400/03/22 لغایت:1400/03/26مهلت ارائه پیشنهاد: روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 تاریخ بازگشائی:  روز دوشنبه 1400/04/14  تاریخ اعلام به برنده : مورخ 1400/04/29

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir  (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن مرکز تماس 1456تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.

محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستاد خیابان فردوسی – نبش خیابان سرهنگ سخایی - ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه پنجم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 08:31:00
تاريخ : 1400/03/18