مزایده املاک مازاد مزایده املاک مازاد

بازگشت

آگهي مزايده اقلام فرسوده و مازاد IT (مهرماه 1400)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده اقلام فرسوده و مازاد IT (مهرماه 1400)
شماره :
48/1400/73
مهلت دريافت سند :
1400/07/12
مهلت ارسال سند :
1400/07/27
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1400/08/03

بانک مسکن در نظر دارد اقلام مازاد و فرسوده خود در حوزه IT (شامل خود پرداز دیواری،سالنی،تیپ سرور...)را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند :

تاریخ انتشار:1400/07/06  تاریخ بازدید:1400/07/06 لغایت 1400/07/12 مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 1400/07/07 لغایت 1400/07/17 مهلت ارائه پیشنهاد: روز  سه شنبه مورخ1400/07/27 تاریخ بازگشائی:روز دوشنبه 1400/08/03  تاریخ اعلام به برنده : مورخ 1400/08/15

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   می باشد .  همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن  به نشانی www.bank-maskan.ir (صفحه اصلی، اطلاع رسانی،اخبار و اطلاعیه ها، مزایده اقلام مازاد در حوزهIT) و جهت بازدید ازاقلام موصوف به انبار فیروز آباد این بانک واقع در کیلومتر 7 جاده تهران به ورامین - قبل از فیروزآباد – مقابل پمپ بنزین مراجعه نمایند.

  محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستاد تهران- خیابان فردوسی – نبش سرهنگ سخایی- ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه پنجم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 07:43:00
تاريخ : 1400/07/07