اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار جهت نصب ، راه اندازی و استقرار سیستم جامع مدیریت فرآیندهای پیگیری وصول مطالبات و حقوقی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار جهت نصب ، راه اندازی و استقرار سیستم جامع مدیریت فرآیندهای پیگیری وصول مطالبات و حقوقی

بانک مسکن در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجدالشرایط در زمینه ارایه سامانه نرم افزاری مدیریت فرآیندهای حقوقی و پیگیری وصول مطالبات بانکی اقدام نماید. لذا از شرکت هایی که دارای تجربه و رزومه مناسب در خصوص موضوع فوق الذکر باشند دعوت به عمل می آید.اطلاعات کامل مورد نیاز را به شرح ذیل ، حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 23/07/1399 به آدرس تهران ، خیابان آفریقا ، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات . تحویل نمایند.

*شرایط شرکت در فراخوان

1- شرکت در زمینه پیاده سازی ، نصب و راه اندازی ، سفارشی سازی ، عملیاتی نمودن ، پشتیبانی و آموزش سامانه موصوف ، دارای تجربه و توانمند باشد.

2-سامانه ارایه شده باید حداقل دارای قابلیتهای ذیل باشند:

2-1-امکان مدیریت پرونده های دعاوی حقوقی

2-2-امکان مدیریت فرآیند اجرای احکام

2-3-امکان مدیریت پرونده های اعتبارات اسنادی

2-4-امکان مدیریت فرآیند پیگیری وصول مطالبات پرونده های تسهیلاتی

2-5-امکان ارایه گزارشهای تحلیلی و آماری

2-6-سامانه می بایست متمرکز و تحت وب باشد

2-7-کاربران سامانه شامل کلیه کارکنان شعب بانک ، کلیه کارکنان دوایر حقوقی و پیگیری وصول مطالبات مدیریتهای شعب بانک و کارکنان ادارات کل حقوقی و پیگیری وصول مطالبات می باشد.

 

*مدارک مورد نیاز جهت شرکت در فراخوان

1-ارایه مدارک ثبت شرکت

2-ارایه سوابق کاری نصب و استقرار سامانه مذکور در موسسات بانکی

ساعت : 09:45:00
تاريخ : 1399/07/09