اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

جز خوانی قرآن کریم

جز خوانی قرآن کریم

همکار گرامی

برای شرکت در ختم قرآن هدیه به روح مرحوم علیرضا آذری معاون سابق اداره کل روابط عمومی می توانید با انتخاب جزی مورد نظر در این امر خداپسندانه شرکت نمایید.

با تشکر- اداره کل روابط عمومی

ساعت : 13:57:00
تاريخ : 1399/07/16