اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای تجربه در زمینه پروژه تدوین استراتژی و نقشه راه مهاجرت به EMV

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای تجربه در زمینه پروژه تدوین استراتژی و نقشه راه مهاجرت به EMV

بانک مسکن در نظردارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در زمینه جهت امور صادرکنندگی و پذیرندگی کارت های مبتنی بر EMV اقدام نماید.لذا از شرکت هایی که دارای تجربه و رزومه مناسب بوده و حایز شرایط ذیل می باشند:

1. دارا بودن شرکت ثبت شده

2. ارایه سوابق تحصیلی ، توانمندیها ، سوابق تخصصی ، مدارک داخلی یا بین المللی اخذ شده کارشناسان مرتبط با موضوع پروژه و ذکر میزان آشنایی آنها با مفاهیم ذیل :

- استانداردها و نیازمندیهای پیاده سازی EMV

- مقررات و قوانین ویژه هر یک از موسسات ارایه دهنده خدمات پرداخت شبکه های بین المللی از بعد فنی ، حقوقی و اجرایی

- مقررات بانک مرکزی از بعد فنی ، حقوقی و اجرایی در زمینه موضوع مناقصه

- امور فنی سوییچهای بانکی ،ابزارهای پرداخت و  شبکه ملی پرداخت کشور (شتاب)

3. ارایه طرح پیشنهادی جهت انجام پروژه شامل: (بدون ارایه طرح مدارک بررسی نخواهد شد)

_ چگونگی معرفی استاندارد EMV

_ ارایه چگونگی انجام مراحل شناخت سازمان در حوزه های پذیرندگی و صادرکنندگی

_چگونگی شناسایی نقص ها و کاستی ها و شکاف های موجود در سازمان

_ ارایه استراتژی و مراحل انجام پروژه

_ تخمین زمان و هزینه پروژه دعوت به عمل می آید ، اطلاعات کامل را به همراه سوابق اجرایی پروژه و کارشناسان مربوطه ، حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 26/03/1399 به آدرس ذیل تحویل نمایند .

نشانی : تهران ، خیابان آفریقا ، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .
ساعت : 09:54:00
تاريخ : 1399/03/12