اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان عمومي شناسايي پيمانكاران توانمند در طراحي و اجراي امضاي ديجيتال (DIGITAL SIGNATURE)

فراخوان عمومي شناسايي پيمانكاران توانمند در طراحي و اجراي امضاي ديجيتال (DIGITAL SIGNATURE)

بانك مسكن در نظر دارد نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد شرايط در زمينه طراحي و اجراي امضاي ديجيتال (Digital Signature) با امكان ارائه خدمات سه حوزه احراز هويت كاربران براي ورود به سامانه ها، امضاي تراكنش و امضاي اسناد در بسترهاي مدنظر بانك اقدام نمايد. لذا از شركت هايي كه داراي تجربه و رزومه مناسب در خصوص موضوع فوق الذكر باشند، دعوت به عمل مي آيد اطلاعات كامل مورد نياز را به شرح ذيل، حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 18/02/1400 به آدرس  خیابان جردن بالاتز از چهارراه اسفندیار خ ارمغان شرقی پ8 طبقه دوم دبیرخانه کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات تحويل نمايند.

شرايط شركت در فراخوان

1-دارا بودن شركت ثبت شده

2-شركت در زمينه پياده سازي، نصب و راه اندازي، سفارشي سازي، عملياتي نمودن، پشتيباني و آموزش سامانه موصوف، داراي تجربه و توانمند باشد.

3-سامانه ارائه شده بايد حداقل شرايط و اهداف ذيل را پوشش دهد:

4-رئوس كلي سيستم و مشخصات محصول مورد انتظار:

1. از استانداردهاي مرتبط با امضاي ديجيتال در كليه پروسه هاي اجرايي از جمله پروسه توليد و تصديق امضا پشتيباني شود و اصل انكارناپذيري در كليه پروسه هاي مذكور رعايت شده باشد.

2. از الگوريتم هاي معتبر رمزنگاري پشتيباني نمايد.

3. از پشتوانه حقوقي و قانوني لازم براي ارائه در مراجع ذيصلاح (بطور مثال مراجع قضايي) در صورت نياز برخوردار باشد.

4. قابليت امضاي اسناد، تراكنش و استفاده در حالت احراز هويت كاربران براي ورود به سامانه هاي مدنظر بانك را دارا باشد.

5. از قوانين و مقررات مرتبط با امضاي ديجيتال و زيرساخت كليد عمومي تبعيت نمايد.

6. مهر زماني (Time Stamp)   و قابليت اعتبار مدت دار (Long Term) را پشتيباني نمايد.

7. قابليت امضا در سمت درگاه از جمله موبايل و سمت سرور (امضاي سازمان) را دارا باشد.

8. سامانه بصورت ماژولار طراحي شده باشد و استفاده از سامانه در بسترهاي موجود بانك از جملهاينترنت بانك و موبايل بانك ميسر باشد.

9. استفاده از توكن در هر سه حوزه احراز هويت كاربران ، امضاي اسناد و امضاي تراكنش امكان پذير باشد.

10. نگهداري كليد خصوصي بصورت امن صورت گيرد.

11. قابليت امضاي اسناد و تراكنش و احراز هويت كاربران بصورت برخط فراهم باشد.

12. امكان ارائه خدمت در كليه پلتفرم هاي موبايل وجود داشته باشد.

13. قابليت امضاي سلسله مراتبي و گروهي و همچنين امكان درجه بندي امضا بر اساس جايگاه كابران، فراهم باشد.

14. قابليت انطباق سيستم با زير ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري فارغ از نوع پلتفرم و سيستم عامل و همچنين قابليت اتصال به انواع مختلف ديتابيس موجود باشد.

15. قابليت نصب و راه اندازي سامانه در محل سايت بانك وجود داشته باشد.

16. ذخيره لاگ وقايع در سامانه امكان پذير باشد.

اهداف اختصاصي:

1-كاهش حضور فيزيكي مشتريان در شعب بانك

2-افزايش وفاداري و رضايتمندي مشتريان

3-افزايش امنيت بسترهاي ارائه خدمات بانكي از راه دور

4-ارائه خدمات متنوع تر در بسترهاي مجازي به مشتريان

مدارك مورد نياز جهت شركت در فراخوان

1-ارائه مدارك ثبت شركت

2-ارائه سوابق كاري نصب و استقرار سامانه مرتبط با موضوع فراخوان حاضر

3-ارائه مشخصات كامل سامانه نرم افزاري كه امكانات مورد نظر بانك را برآورده نمايد (در صورت وجود)

4-در صورتيكه سامانه مرتبط با بند 3، توليد خارجي است، مستندات مبني بر داشتن نمايندگي از توليد كننده محصول ارائه شود

5-بيان بستر لازم و نيازمنديهاي نرم افزاري پيش از اجرا و نصب سامانه

6-ارائه طرح پيشنهادي پياده سازي سامانه

نشانی : تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ، بالاتر از چهار راه اسفندیار ، خیابان ارمغان شرقی ، پلاک 8 ، ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دایره دبیرخانه کمیته عالی قبول معاملات و مناقصات. تلفن 26205738-75358225


* ضمناً شماره تماس64572778 غفاری جهت پاسخگوئی به سوالات فنی معرفی می گردد*

ساعت : 08:54:00
تاريخ : 1400/02/08