فهرست اخبار فهرست اخبار

سلیمی در نشست فعالین بخش مسکن و ساختمان؛

توسعه کسب و کار فعالین بخش مسکن اولویت کاری بانک مسکن است

مدیر شعب استان کردستان در نشستی با حضور فعالین بخش مسکن و ساختمان ضمن انعکاس دیدگاه مدیرعامل بانک مسکن درخصوص فعالین بخش مسکن و ساختمان، توسعه کسب و کار فعالین بخش مسکن را اولویت کاری بانک مسکن عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا:جلال الدین سلیمی مدیر شعب استان کردستان با انعکاس دیدگاه مدیرعامل بانک مسکن درخصوص رونق و توسعه بخش مسکن، اظهار داشت: دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن رونق بخش مسکن و ساختمان را در گرو انسجام فعالین این بخش می دانند و این دیدگاه می تواند در توسعه کسب و کار فعالین بخش مسکن بسیار اثرگذار باشد

سلیمی درخصوص تشکیل باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان گفت: مردم کردستان هم مانند دیگر نقاط کشور با مشکل نبود مسکن مواجه هستند و می بایست برای تامین مسکن آنان برنامه ویژه ای تدوین کرد که در راستای تحقق این امر مهم و رونق کسب و کار و ساماندهی فعالین مسکن و ساختمان ببانک مسکن با اتاق بازرگانی و  پارک علم و فناوری تفاهم نامه ای برای اجرای طرح باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان استان منعقد کرده است.

وی خواستار حمایت و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با بخش مسکن از باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان شد و اظهار داشت : بدون شک ایجاد باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان از یک می تواند در ساماندهی بخش مسکن و تامین سرپناه برای شهروندان نقش بسیار مهمی ایفاء نماید و از سویی دیگر موجب رونق کسب و کار فعالین بخش مسکن و صادرات توانمندیهای فنی و اجرایی و تولیدات استان به کشورهای همسایه خصوصا عراق شود.

مدیر شعب استان با اعلام آمادگی این بانک از تمامی برنامه و طرح های مرتبط با رونق و توسعه بخش مسکن گفت: شرایط بازار و سلایق مردم در حوزه مسکن تغییر نموده و روش های سنتی در ساخت و مدیریت روبه پایان است بر این اساس نمی توان با توسل به شیوه های سابق امور را هدایت کرد، پس می بایست با فکری نو، طرحی نو و براساس خرد جمعی و همکاری تمامی فعالین بخش مسکن و ساختمان  مسیر را برای توسعه بخش مسکن مهیا نمود.

سلیمیهمچنین درخصوص توسعه فناوریهای حوزه مسکنو ساختمانخاطر نشان کرد: در این باشگاه روش های دانش بنیان تولید مسکن توسط پارک علم و فناوری در اختیار مخاطبان قرار می گیرد تا این افراد بتوانند از امکانات آموزشی و حمایتی این نهاد برخوردار شوند، اتاق بازرگانی هم به عنوان بزرگترین نهاد بخش خصوصی پتانسیل های مالی و تجربی خود در حوزه سرمایه گذاری را معرفی و بانک مسکن هم منابع خود را در این راستا بسیج می کند تا بتوانیم با همکاری همدیکر هم قیمت تمام شده را پائیین بیاوریم و هم رونق بخش روند ساخت مسکن باشیم.

ویتاسیس باشگاه با ساختار فراسازمانی را برای اولین بار توسط استان کردستان عنوان کرد و ابراز داشت : ایجاد باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان نگاه جدیدی به حوزه مسکن است و استان کردستان به عنوان اولین استان در کشور است که باشگاه را با ساختاری فراسازمانی تاسیس می نماید وضرورت دارد تا دستگاههای اجرایی مرتبط و فعالان حوزه مسکن از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگانبا این باشگاه همراه شده و همه افکار و منابع را در یک نقطه متمرکز نمائیم.

لازم بذکر است در پایان این نشست فعالین اقتصادی بخش مسکن و ساختمان دیدگاههای خود را درخصوص تشکیل باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان و مشکلات حوزه کاری خود با مدیر استان در میان گذاشتند.

آخرین بروزرسانی 1400/7/10